Building the World Parliament 2017

Conference Registrations as of October 

Mrs. Parvaneh  Afshar

Swami Agnivesh

Dr. Eugenia Almand (by Skype)

Prof. R. Anathanarayanan 

Avinashji

Ms. Ashok Bala

Dr. Subhash Chandra

Dr. Santi Nath Chattopadhyay

Dr. Sudipto Chattopadhyay

Syed Salman Chishty

Leopoldo Alberto Cook (by Skype)

Zaklina Dimovska

Dr. Rajender Dhull 

Satinder Gambhir

Ganeshji

Ms. Pratibha Garg

Bhup Singh Gaur

Jyotirmoy Goswami

Syed Semab Haider (Pakistan)

Thangkhokai Haokip

Emdadul Hoque

Md. Azmal Hossain

Mahbubul Islam

N.D. Jayaprakash

Dr. Rajeswari K 

Kush Kalra

 C. K. Karun

Pradeep K Khadka

Salim Khan

Guruji Arun Kumar

Ramesh Kumar

Glen T. Martin

Dr. Bharati Mate

Sri E.P. Menon

Dr. Harsha Merchant

N. Mishra

Narasimha Murthy

Garimella Narayana

Bhuwan C. Pande

Mr. Amit Paul 

Priyaji

Dr. Jitendra Singh Raghuvanshi

Sudha Reddy

Shamina Begum Ruby

Ms. Sudha Sathaye

Dr. Farhad Darvishi Setalani

Prof. Krishna Kant Sharma 

Dr. Meghna Sharma

Dr. Sarita Sharma

Dr. Richard Sharp

Jitendra Singh

Wng. Cdr. V. Sundaresab

Dr. Phichai Tovivich

Deepak Vyas

 

Advertisements